MENU STRONY

Certyfikaty

Nasze szyby posiadają wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i świadectwa potwierdzające wysoką jakość produktów. Pełna certyfikacja produktu zgodna jest z wymogami ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz innych ustaw oraz wymogów dyrektyw europejskich.

- Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)

- Świadectwo  Badań wg normy PN-EN 673;1999

 

Na życzenie klieta dostarczymy wszystkie wymagane atesty !!